Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 – TARAFLAR

SATICI
Ticari Ünvanı      : Arslanlar Kırtasiye Malzemeleri ve Bilişim Hizmetleri / Vasfiye ARSLAN
Adresi                  : Hacıevhat Mah. Şehit Selim Vural Cad. No:48/A Malkara / TEKİRDAĞ
Telefon                : 0545 545 27 70
Satıcı E-Posta Adresi : [email protected]

ALICI
Adı – soyadı :
Adresi :
Telefon :
E-Posta:

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu Sözleşmenin konusunu; Alıcı’nın, Arslanlar Kırtasiye Malzemeleri ve Bilişim Hizmetleri / Vasfiye ARSLAN’a ait [egitimmateryallerisepeti.com] alan adlı web sitesinden (“Websitesi”), Satıcı’ya ait Mal/Hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşmede belirtilen niteliklere sahip Mal/Hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur.

 MADDE 3 –SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ ve FİYATI (KDV DAHİL)

 

 

 

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

4.1  ALICI; bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dâhil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

4.2  Teslimata ilişkin kargo bedeli tüm Türkiye için 8TL (sekiz Türk Lirası) olup siparişine ilişkin faturasına “Kargo Bedeli” adi altında yansıtılacaktır. Tek seferde 200TL (iki yüz Türk Lirası) ve üzeri alışverişlerde ALICI’ya herhangi bir kargo ücreti yansıtılmayacak, söz konusu bedel SATICI tarafından karşılanacaktır.

4.3  Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

4.4 Alıcının kimlik ve adres bilgilerini belirtirken yaptığı eksiklik veya yanlışlıklardan; Kargo firmasının, ürünü ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI’ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

4.5 Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.6 SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.7 ALICI’nın, sözleşme konusu Mal/Hizmet’i teslim almadan önce muayene etmeksizin; tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Mal/Hizmeti kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir. ALICI tarafından kargo şirketi görevlisinden teslim alınan Mal/Hizmet’in hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Mal/Hizmet’in sorumluluğu ve hasarlar ALICI’ya aittir.

4.8 Sözleşme konusu ürünün teslimatı için bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.9 SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 7 gün içinde kendisine banka havalesi ile geri ödenir.

MADDE 5 – CAYMA HAKKI

5.1 ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkinin kullanılması için 14 günlük süre içinde SATICI’ya, iadeli taahhütlü posta veya e-posta ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış ve SATICI tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması şarttır.

5.2 İade edilen ürünün yanında faturasının bulunması zorunludur. Faturası bulunmayan ürünlerin iadesi kabul edilmeyecektir.

5.3 İade edilen ürünün SATICI’ya ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. İade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanacaktır.

MADDE 6 – CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Cayma hakkinin kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması  gerekmektedir. Cayma hakkının kullanılması halinde ALICI’ ya teslim edilen ürün/ürünlerin,  faturası,  kutusu, ambalajı, varsa siparişin bir parçası olarak gönderilen ücretsiz ya da promosyon ürünler ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Faturası bulunmayan, hasarlı ya da eksik gönderilen, tekrar kullanılabilirlik /satılabilirlik özelliğini kaybetmiş ürünlerin iadesi kabul edilmeyecektir.

MADDE 7 – TEMERRÜT HALI VE HUKUKI SONUÇLARI

ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

ALICI’nın temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. ALICI’nın temerrüdünün SATICI’nın kusurundan kaynaklandığı hallerde ALICI herhangi bir zarar ve ziyan talebini karşılamak mecburiyetinde olmayacaktır.

MADDE 8 – YETKILI MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICI’nın yerleşim yerindeki Tekirdağ/Malkara Mahkemeleri yetkilidir. Siparişin onaylanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşularını kabul etmiş sayılır.

 

SATICI

Arslanlar Kırtasiye Malzemeleri ve Bilişim Hizmetleri / Vasfiye ARSLAN

ALICI